Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

Станси про поета

Си Кунту (переклад Юрія Буряка)

Си Кунту (837–908) – китайський поет часів Шамсі Башту (Київського), сучасник тюркомовного поета нашого раннього Середньовіччя, а їхньої епохи занепаду династії Тан. Поет, котрий вважав поезію таїнством, найвищим втіленням абсолюту (дао), котрий у творчості прагнув вийти за межі видимого, до невловної внутрішньої суті, досягти надчуттєвої насолоди в єднанні з дао.

Співвітчизник Лі Бо, Ду Фу, Бо Цзю І, Ван Вея та інших уславлених співців Піднебесної, він цілком надається для сучасного прочитання. Не архаїчний, вишуканий і позачасовий представник однієї з хвиль піднесення китайської поезії, антології якої налічують сотні томів.

– так пишеться його ім’я. У світі дао це ім’я перебуває на одному з найвищих щаблів (небес).

Академік В. М. Алексєєв ще 1916 року здійснив у Петрограді фототипічне перевидання його текстів, давши глибокий коментар кожному з шестистрофників поієрогліфно.

Автор перекладу скористався з його напрацювань, переспівавши великого китайця за приписами великого синолога й знавця даосизму.

Юрій Буряк

1. Потужне, всеосяжне

2. Порожнявість, пріснота

3. Тонке, пишне

4. Занурення, зосередженість

5. Високе, стародавнє

6. Класично витончене

7. Омовіння, виплавлення

8. Міць натхнення

9. Візерунчата чарівність

10. Самоприродність

11. Геніальне, нестримне

12. Сховок натхнення

13. Ядро духовності

14. Щільно-цілісне з якнайтоншого

15. Недбальство, дичавіння

16. Чисте, чудесне

17. Злами і кривизни

18. Дао-сутнє натхнення

19. Скорботне, бентежне

20. Образи та обличчя

21. Перехід граней, осягнення

22. Пурхання, ширяння

23. Широчінь, осягнення

24. Плинність, рух