Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

«Робить вигляд, буцім навіть і не розуміє...»

Юрій Буряк

«Робить вигляд, буцім навіть і не розуміє…»

Ж.-П. Сартр

Робить вигляд, буцім навіть і не розуміє…

Що мова українська нічим не гірша за мови

англійську, німецьку, французьку

Робить вигляд, буцім навіть і не розуміє…

Що кожна людина має право на таку ж батьківщину, яка є в нього

Робить вигляд, буцім навіть і не розуміє…

Що в нього є батьківщина

Робить вигляд, буцім навіть і не розуміє…

Що коли в тебе навіть 2, 3, 5 батьківщин, то маєш їх боронити,

як це прийнято у всіх цивілізованих людей