Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

4

Юрій Буряк

Сюди приїздив Могила Петро,

Мелетій Смотрицький зводив духовний трон,

якого посісти нікому ще не вдалось,

але добро тут не перевелось,

тут багато добра від Мелетія і Петра;

від Наливайків й князів Острозьких –

не позвитяжених воїв роських,

які збудували тут Україну

таку високу, таку глибинну,

що навіть Литва здобула свободу

і Біла Русь дошукалась броду.

На цьому місці, у цім камінні

десь їхні мощі лежать нетлінні,

десь їхні душі у тих повстанцях,

у шурфах штолень, у рудах й сланцях;

і діти тут як чисті джерела,

як «Одіссея» Бориса Тена,

як віра несхитна й тверда рука

їхнього вчителя і боронителя У. Самчука.