Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

4. Анахарсис

Юрій Буряк

Тисяча літ минуло,

Поки піднявся Візантій і перетворився на Царгород;

Крізь нього проходив і Анахарсис, коли вирушав у столицю,

Себто в Атени, із берегів Бористена.

Дельфійські оракули в середохресті світу

Йому провістили долю, якої сподобитись він і не мріяв.

Приписи на наріжному камені для європейців майбутніх

Він розтлумачив по-своєму:

«Нічого понад міру», «Пізнай самого себе» та ін. –

Інакше б його не причислили до ареопагу

Наймудріших мужів Еллади. Але загинув він по-дурному

У рідній Скіфії, маючи славу наймудрішого… серед еллінів.

За мурами Візантія підіймались імперії. Дельфи лежали в руїнах.

Пам’ять про Анахарсиса – сяйво з ПраУкраїни.