Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

4

Юрій Буряк

Витяг з «всєподданєйшего прошенія», поданого 1856 року колишнім Чернігівського піхотного полку священиком Данилом Кейзером:

«У 1825 році за власним моїм бажанням я призначений до Чернігівського піхотного полку священиком, де сталася подія 1826 року від колишнього баталіонного командира Муравйова, за яким і я був обмовлений… позбавлений священичого сану і дворянського звання, заслуженого моїми предками, віддалений від батьківщини моєї і засланий був у робочі арештантські роти Бобруйської фортеці…»