Початкова сторінка

Юрій Буряк (Київ)

Персональний сайт українського поета

?

Книга «Коло навколо» висунута на Шевченківську премію

Комітету з національної

премії України

ім. Тараса Шевченка

Всеукраїнське товариство „Просвіта” ім. Тараса Шевченка представляє на здобуття Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2012 року книгу „Коло навколо” Буряка Юрія Григоровича (видавництво „Українські пропілеї”, 2011 рік).

Нова книжка Юрія Буряка — „Коло навколо” — засвідчує вищу художню якість Буряка-поета, раніш відомого, сказати б, інтровертністю мислення, позірною традиційністю вірша, стриманістю поетичної гри. Й зовсім іншого — вибухового Ю. Буряка відкриваємо протягом 2010-2011 рр., коли світ побачили поспіль видані „Tabula rasa”, „Оріль”, „Коло навколо”. Поет, художник, філософ, експериментатор, модерніст. В усьому — вищої якості, що особливо прочитується в останньому вибраному Ю. Буряка, куди ввійшли добірні поезії двох попередніх книжок і заголовний роман-сонетарій „Коло навколо”.

Досвід. Це те слово, яким можна схарактеризувати новий період у творчості Юрія Буряка. Досвід життєвий, досвід творчий, досвід духовний, досвід інтелектуальний… Лише набувши такого сумарного досвіду, можна виходити на такі співвідношення людини та великої історії, щоб збагнути драматизм цих диспропорцій. Здається, Юрій Буряк виробив власні методи аналізу історичних травм сучасної свідомості, травм душевних, які він не соромиться пойменовувати. Тому його поезії повні несподіванок у своїй відвертості, і є, — за висловлюванням Алена Бадью, — процедурою істини. Цей аналіз відбувається на молекулярному, смисловому і емоційному рівнях. Кожен його твір — це немов фрагмент якогось одного монументального твору, тому там так багато відсилань, так багато адресацій до різноманітних джерел: від політичних до фольклорних, від історичних до філософських… Кожен текст вкладається як певний смисловий пазл, скріплений інтонаційно, хоча поетична мова весь час ніби видихається: від голосної вибуховості до стриманого речитативу. І справжня, природна поетична мова, що є вищою формою існування мови взагалі, немов пересотворює поета. Структурні, семантичні, поетичні та концептуальні порівняння в Ю. Буряка ніколи не вмотивовувались фонетикою, тому він досягає такого високого ліризму, бо відвертий у своїх творах-сповідях, де важлива не майстерність, а правдивість почувань. Саме тому він виломлюється з профанного простору в сферу дійсного Логосу. Того Логосу, завдяки якому постав Господній світ і в якому перебувала людина безгрішна — в раю, з якого ми всі, власне, і вийшли і від якого ми всі віддаляємось, відокремлюємось, відступаємось, як від ненастанного джерела щастя.

Простота висловів Ю. Буряка вражає. Честолюбство, бравада, позерство відійшли разом із молодістю. Поет добре розуміє, наскільки спорідненими є слова поетичні, філософські, метафізично навантажені. Вражає інструментальність інтелекту Ю. Буряка, його логічна чіткість, ґрунтовна ерудованість, політична відлунність і певна розумова ощадливість.

Поет перемежовує силабо-тоніку з верлібром, візуальну поезію — з прозою. Великий поетичний простір віддається небаченим простором самовисловлюван-ня та самореалізації. Маємо величезне поле експерименту.

Перед нами Поет несподіваний, непізнаваний, глибокий, самобутній, сучасний. Видатний!

Юрій Буряк — талановитий перекладач. Українському читачеві він подарував поезії Горація, давньобулгарські епоси Кул Галі „Легенда про Юсуфа” (13 ст.), Шамсі Башту „Легенда про доньку Шана” (9 ст.), поезії Сі Кунту (9 ст.), твір Петра Могили „Книга Душі, іменована Злото” (17 ст.), вірші Ст. Трембецького (поема „Софіївка”), Я. Бровінського (поема „Олександрія”), С. Гощинського („Канівський замок”) (ХІХ ст.), поезії Е. Паунда та К. Кавафіса; Б. Пастернака, О. Мандельштама, Й. Бродського (ХХ ст.) та ін.

Всеукраїнське товариство „Просвіта” імені Тараса Шевченка вважає, що нова книжка Юрія Буряка „Коло навколо” — видатний твір, явище української літератури й заслуговує відзначення Національною премією України імені Тараса Шевченка.

Подання узгоджено з кандидатом.

Голова Товариства, народний депутат України

Павло Мовчан